แก้ว + จานรอง

ID: Cup+Saucer
แก้ว + จานรอง

 
SHARE